Bảng giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
(Áp dụng cho khách hàng không mượn sổ gốc)
Mở sổ tiết kiệm Phí dịch vụ Phí duy trì
Thanh toán an toàn với
Sổ 100 triệu VNĐ 500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sổ 200 triệu VNĐ 500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sổ 300 triệu VNĐ 500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Sổ 400 triệu VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Sổ 500 triệu VNĐ 1.250.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ
Sổ 600 triệu VNĐ 1.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Sổ 700 triệu VNĐ 1.750.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ
Sổ 800 triệu VNĐ 2.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
Sổ 900 triệu VNĐ 2.250.000 VNĐ 2.750.000 VNĐ
Sổ     1 tỷ     VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Sổ số dư theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Liên hệ
Chứng minh thu nhập
4 năm gần nhất
2.500.000 VNĐ / Người
Kênh điện thoại xác nhận công việc riêng N/A 500.000 VNĐ / Người
Chuyển khoản học phí ra nước ngoài
 Giá gốc ngân hàng + 200.000 VNĐ 1 lệnh chuyển

 

Leave a Reply